پروژه ورده کردان

پروژه ورده کردان

ویلای پیش ساخته

پروژه ۷۰ متری ورده کردان

در این پروژه تیپA به کار گرفته شده که به صورت پازلی اجرا شده است.

 

نمای بیرونی پروژه ورده:

WhatsApp-Image-2018-10-06-at-15.35.38-300x279 پروژه ورده کردان

 

نمای داخلی پروژه ورده:

WhatsApp-Image-2018-10-06-at-15.35.38-300x279 پروژه ورده کردان

 

 

 

 

WhatsApp-Image-2018-10-06-at-15.35.38-300x279 پروژه ورده کردان

WhatsApp-Image-2018-10-06-at-15.35.38-300x279 پروژه ورده کردان