رطوبت چوب

چوب در کل رطوبت جذب می کند و این از معایب چوب می باشد. اگر بتوانیم رطوبت چوب را در کمتر از ۲۰% نگه داریم، قارچ ها روی چوب تأثیری نخواهد داشت. در واقع رطوبت در چوب باعث می شود که روی چوب قارچ هایی رشد کنند. همچنین این رطوبت باعث وا کشیدگی (تورم چوب) و هم کشیدگی (جمع شدن چوب به دلیل از دست دادن رطوبت) می شود. چوب و محصولات چوبی پس از برش مقادیر چشمگیری رطوبت دارند. به علاوه چوب ماده ای آب دوست است یعنی اگر در محیط مرطوب قرار بگیرد آب را جذب می کند و اگر در محیطی خشک باشد، رطوبت از دست می دهد. بنابراین چوب باید همواره رطوبتی مناسب با محیط داشته باشد. چوب پس از قطع شدن و استحصال حاوی مقدار زیادی رطوبت است. اگر با وجود این رطوبت از آن استفاده شود در اثر هم کشیدگی ترک های سطحی و عمقی بر می دارد و از کیفیت آن کاسته می شود. چنان چه چوب را طبق اصول علمی خشک کنیم در مصرف آن با مشکلی روبرو نمی شویم. به دلایل زیر چوب را باید قبل از مصرف خشک کنیم.
هم کشیدگی چوب در حین مصرف کم می شود و از به وجود آمدن عیب هایی نظیر پیچیده شدن و ترک برداشتن جلو گیری می شود.
چوب در مقابل حمله قارچ ها و پوسیدگی و تغییر رنگ حفاظت می شود.
از وزن چوب و هزینه حمل و نقل آن کاسته می شود.
بدون به وجود آمدن عیبی در چوب، مقاومت آن زیاد می شود.
بر مقاومت چوب برای نگهداری میخ افزوده می شود.
رنگ آمیزی، پرداخت و عملیات حفاظت چوب بهتر انجام می گیرد.
درجه حرارت بالا در کوره چوب خشک کنی، قارچ ها و حشرات را از بین می برد.
ماشین کاری چوب خشک بهتر و آسان تر انجام می شود.
مقاومت اتصال میان چسب و چوب خشک شده بیشتر است.

download رطوبت چوب