ساختمان پیش ساخته

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
  • نظرات : بدون دیدگاه

با شنیدن نام ساختمان پیش ساخته،افکار گوناگونی در ذهن ما نقش می بندد که جملگی حول بنایی ظریف،ارزان،اغلب فلزی و با مقاومت پایین می گردند،تصوراتی که ممکن است درست یا غلط بوده و یا خصوصیتی رابیش از حد کوچک یل بزرگ کرده باشند.در همین راستا برای شناخت بهتر یک ساختمان پیش ساخته شناخت سایر ساختمان های رایج در کشورمان ومراحل ساخت ان قضاوت در مورد ساختمان پیش ساخته را اسان تر میکند برای ساخت ساختمان های سنتی ،گام اول تخریب بنا قدیمست .درنظام مهندسی دنیا در قرون معاصر ،سیاست های اتخاذ شده به نحوی بوده است تا بنای در دست احداث ،توانای سرویس دهی به مدت ده ها سال را داشته و تنها با ارتقاء سیستم های رفاهی یا محافظتی ان رضایت ساکنینش براورد شود ،کماانکه در حال حاضر ،قلعه های فراوانی از سده های میانه در اروپا وجود دارند که با وجود عمر طولانی خود ،هنوز هم طرفداران فراوانی دارند.این در حالیست که در کشور ما،به دلیل عدم پیش بینی برخی نیازمندی ها،تغییر سبک زندگی ویا سود حاصل از تخریب و بازسازی ابنیه ،ساختمان هایی با عمر کمتر از سی سال نیز کلنگی محسوب وجای خود را به ساختمان های نوساز می دهند.با تصور اینکه بنای فوق الذکر در زمینی هموار ساخته می شود ،گودبرداری و ساخت پی ساختمان ،قدم بعدی احداث می باشد.در این مرحله ،قصد مهندس ناظر رسیدن به خاک طبیعی با بستر می باشداین خاک که خاکی دست نخورده می باشد ،نشانگر عمق مناسب برای احداث یک بناست که با توجه به محیط ساخت ،اندازه آن متغییر است.پس از این مرحله ،بستری بتنی (بتن مگر)مهیا می شود تا پایه ستون ها ،ارماتور بندی ها وشالوده ساختمان روی ان قرار گیرد .گام بعدی احداث یک بنا ،ارماتوربندی یا ساخت اسکلت آن می باشد.شاید بتوان مهمترین مرحله ساخت یک بنا را این مرحله دانست ،چرا که قرار است ماحصل این مرحله تمام فشار کششی و وزن مصالح را تحمل کند.محاسبات دقیق وبهینه این مرحله در تهیه مصالح وطریقه اتصال انها از این جهت حائز اهمیت است که در صورت استفاده بیش از حد مصالح ،علاوه بر افزایش بار ساختمان و نیروهای استاتیکی ،هزینه های پرداختی توسط کارفرما نیز زیاد می شود.از سوی دیگر ،دست کم گرفتن میزان مصالح یا کم فروشی در کار سبب به خطر افتادن جان ساکنین ان در اینده می شود .با اجتناب از ارائه توضیحات بیشتر که در قالب این مقاله نمیگنجد ،می دانیم این مراحل بعدی ساخت یک بنا عبارت اند از قالب بندی (پی،ستون ها،تیرهای اصلی و سقف )وبتن ریزی ،دیوار سازی،هشته گیر،پرداخت سقف،شمشه گیری،نصب سنگ قرنیز،کف سازی نهایی ،ساخت سرویس ها،اعمال بتن سبک ولایه های ماسه وسیمان ،قیرگونی و در نهایت فرش کردن سطوح .اموری نظیر نصب شیشه ها یا رنگ امیزی داخلی نیز طبعا از اخرین مراحل ساخت یک بنا می باشد .با کنار هم گذاشتن این مراحل در میابیم که احداث چنین ساختمانی علاوه برصرف هزینه زیاد،مستلزم بهره گیری از پیمانکاری متعهد و مجرب و صرف زمانی بلند مدت نیز می باشد.این در حالیست که یک ساختمان پیش ساخته ،به دلیل اینکه در مکانی دیگر (کارخانه)تولید شده است وتنها ۲ الی ۳روز زمان برای ست آپ ومنتاژ آن نیاز است،از نطر زمانی وقیمتی بسیار با صرفه می باشد.علاوه براین محاسن ،تعدد مدل های موجود ومواد اولیه وهم چنین قابلیت ارتقاء آن سبب شده است تا سلیقه های گوناگون از هر حیث سیراب شوند.