درباره ما

صنعت ساختمان و پروژه ­هاي عمراني به گواهي آمار و ارقام، از لحاظ سرمايه و حجم نيروي انساني درگير، بزرگترين صنعت در كشور مي­باشد. رشد سريع جمعيت و افزايش تقاضا، نياز به كاهش زمان تحويل پروژه­ هاي عمراني و كاهش زمان برگشت سرمايه سرمايه­ گذاران و عواملي از اين قبيل باعث شده­ اند تا ضرورت ايجاد تحول در شيوه ي سنتي صنعت ساختمان روزبه­ روز بيشتر شود. روش­ “سازه­هاي پيش ­ساخته سبك” يكي از تكنولوژي­ هاي نوپا در عرصه ساخت و ساز­ عمراني در كشور است